Thời khóa biểu K11 - HK183 (Hè 2018 - 2019)

Ngày gửi 14/06/2019

 -  1237 Lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 11 - HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2018 - 2019 (Mã học kỳ 183)

Sinh viên xem thời khóa biểu trên website và thực hiện đăng ký môn học trên trang cá nhân theo thông báo ở link sau

Tuần 1 của học kỳ Hè (2018 - 2019) bắt đầu từ ngày 01/07/2019

11CKC

11DTC

11OTC

11XDC

11THC

11MMC

11DHC

11QTTHC

11QTMAC

11KTC

11TCC

11VPC

11KSC

11DLC

11TAGDC

11TATMC

11DDC

11XNC

 

Đào tạo

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400