CTĐT CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - TIN HỌC ỨNG DỤNG

Ngày gửi 15/03/2023

 -  260 Lượt xem

 

Bộ Lao động Thương Binh- Xã Hội              
Trường Cao đẳng Viễn Đông              

CTĐT CAO ĐẲNG CHÍNH QUY -

TIN HỌC ỨNG DỤNG

TT Mã môn học TÊN MÔN Tín chỉ theo
 CTĐT
Thời gian học tập
Trong đó
TC LT TH Tổng LT TH KT
TC TC TC Giờ Giờ Giờ Giờ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TỔNG CỘNG 125 68 57 2730 953 1596 181
I. Các môn học chung (General Knowledge) 20 17 3 345 239 84 22
1 MH01 Chính trị 5 5 0 75 73 0 2
2 MH02 Kỹ năng bàn phím  1 0 1 30 0 28 2
3 MH03 Tin học văn phòng  2 0 2 60 0 56 4
4 MH04 Ngoại ngữ 1  4 4 0 60 56 0 4
5 MH05 Ngoại ngữ 2  3 3 0 45 41 0 4
6 MH06 Ngoại ngữ  3  3 3 0 45 41 0 4
7 MH07 Pháp luật đại cương 2 2 0 30 28 0 2
I.1. Giáo dục thể chất 2 0 2 60 4 52 4
8 MH08 Giáo dục thể chất  2   2 60 4 52 4
I.2. Giáo dục Quốc phòng - AN 5 4 1 75 58 13 4
9 MH09 Giáo dục quốc phòng - AN  5 4 1 75 58 13 4
II. Các môn học chuyên môn ngành/ nghề bắt buộc (Professional Knowledge) 94 50 44 2070 700 1232 138
10 MH10 Kỹ năng giao tiếp 2 2 0 30 28 0 2
11 MĐ11 Lắp ráp và cài đặt máy vi tính- Điện tử căn bản 3 2 1 60 28 28 4
12 MH12 Nhập môn Công nghệ Thông tin 2 1 1 45 14 28 3
13 MH13 Kiến trúc máy tính 2 2 0 30 28 0 2
14 MĐ14 Kỹ thuật lập trình 4 2 2 90 28 56 6
15 MH15 Thương mại và thanh toán điện tử 3 2 1 60 28 28 4
16 MĐ16 Thiết kế-Lập trình hướng đối tượng 2 0 2 60 0 56 4
17 MH17 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (4TC) 4 3 1 75 42 28 5
18 MH18 Cơ sở dữ liệu 3 1 2 75 14 56 5
19 MH19 Thiết kế- Lập trình Web (Front End Web Design) 3 1 2 75 14 56 5
20 MH20 Toán ứng dụng (Xác suất thống kê) 3 2 1 60 28 28 4
21 MH21 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 1 2 75 14 56 5
22 MH22 Lập trình Java cơ bản 3 1 2 75 14 56 5
23 MH23 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 2 1 60 28 28 4
24 MĐ24 Thiết kế Web- Lập trình (Back End) 3 2 1 60 28 28 4
25 MĐ25 Lập trình Android cơ bản 3 1 2 75 14 56 5
26 MĐ26 Lập trình PHP cơ bản 3 1 2 75 14 56 5
27 MĐ27 Python 3 1 2 75 14 56 5
28 MĐ28 Lập trình Android nâng cao 3 1 2 75 14 56 5
29 MĐ29 Lập trình Java nâng cao 3 1 2 75 14 56 5
30 MĐ30 Lập trình PHP nâng cao 3 1 2 75 14 56 5
31 MĐ31 Anh văn chuyên ngành CNTT 3 2 1 60 28 28 4
32 MĐ32 Kỹ năng phỏng vấn và tìm việc 2 2 0 30 28 0 2
33 MĐ33 Lập trình ứng dụng C # 3 1 2 75 14 56 5
34 MĐ34 Đồ án C# 3 1 2 75 14 56 5
35 MĐ35 Node.Js 3 2 1 60 28 28 4
36 MH36 Kiểm thử & đảm bảo chất lượng phần mềm - Tester 3 2 1 60 28 28 4
37 MH37 Kỹ năng làm việc hiệu quả 2 2 0 30 28 0 2
38 MH38 Toán ứng dụng (Toán rời rạc) 3 3 0 45 42 0 3
39 MĐ39 Mạng máy tính căn bản 4 3 1 75 42 28 5
40 MĐ40 Lập trình PHP, SQL Database 3 1 2 75 14 56 5
41 MĐ41 Lập trình Javascript nâng cao + Đồ án 4 1 3 105 14 84 7
III. Tốt nghiệp   11 1 10 315 14 280 21
42 MĐ42 Thực tập tốt nghiệp 5 0 5 150 0 140 10
43 MĐ43 Khóa luận tốt nghiệp 6 1 5 165 14 140 11
    TP Hồ Chí Minh,ngày..…tháng..…năm 2023
         HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
                   
                   
                   
               
                   
THS TRẦN THANH HẢI THS NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

 

  • Điểm hồng: là ngành đang được phát triển mạnh trong khối ngành IT. Lương khá cao
  • Cơ hội nghề nghiệp không giới hạn. Giúp bạn có tư duy sáng tạo tốt.
  • Điểm đen: áp lực về thời gian hoàn thành sản phẩm nên việc thức đêm hoặc làm ngoài giờ là chuyện thường của khối ngành này. Cần đầu óc tư duy tốt, tốc độ tăng lương chậm và ít đột biến. Đòi hỏi học tốt ngoại ngữ và đam mê.

 

 

Tuyển sinh Viễn Đông

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400