Chuẩn đầu ra ngành Ngoại ngữ hệ Cao đẳng chính quy

Ngày gửi

 -  4400 Lượt xem

     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
Ngành Tiếng Anh
(English)

1. Kiến thức và kỹ năng

•    Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với các chuyên ngành được được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
•    Ngoại ngữ 2: đạt chuẩn tương đương chứng chỉ A   tiếng Trung/ tiếng Nhật / Pháp
•    Có trình độ tin học tương đương trình độ B.
•    Có nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về ngữ âm và phát âm trong tiếng Anh.
•    Có kiến thức về văn hóa Việt Nam, Anh, Mỹ.
•    Có thể sử dụng bốn kỹ năng tiếng Anh tổng quát (nghe, nói, đọc, viết) và tiếng Anh thương mại nền tảng để giao tiếp trong công việc văn phòng hay kinh doanh;  
•    Có kiến thức chuyên nghiệp về phương pháp giảng dạy
•    Đạt chứng chỉ TOEIC quốc tế tối thiểu 600/ IELTS tối thiểu 5.5
•    Đạt trình độ Tin học văn phòng tiêu chuẩn như Sử dụng thành thạo vi tính trong các ứng dụng như word, excel, power point, internet
•    Đạt chuẩn B2 Khung CEFR (Khung Tham chiếu Trình độ Ngoại ngữ Châu Âu)

2. Thái độ
•    Có ý thức trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và có tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học và làm việc độc lập.
•    Có phương pháp làm việc khoa học, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành tư duy, lập luận.

3.Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
•    Giáo viên dạy cho các trung tâm ngoại ngữ, các trường phổ thông cơ sở.
•    Nhân viên phòng du lịch, tiếp tân nhà hàng, khách sạn.
•    Thư ký, nhân viên văn phòng.
•    Có đủ kiến thức về các môn khoa học căn bản để tiếp thu tốt các kiến thức giáo dục chuyên ngành và có khả năng học tập liên thông ở trình độ cao hơn.
    TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng  07 năm 2013
    

Bích Trâm

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400