TB nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/05/2014
(VIEN DONG) Gửi ngày 4 tháng 4 năm 2014 - 7379 lượt xem Share Facebook

            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   
                 Số: 32 / TB-CĐVĐ-14                                                   TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2014

                                                                     THÔNG BÁO
                                            Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày 01/5

Trường Cao Đẳng Viễn Đông thông báo lịch nghỉ các ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng Miền Nam và ngày Quốc tế Lao động như sau:
I. Thời gian nghỉ lễ:
 1. Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch): 1 ngày
          Thời gian nghỉ lễ: Ngày 09/04/2014.
2. Nghỉ lễ 30/4 và ngày 01/5/2014: 2 ngày
         Thời gian nghỉ lễ: từ ngày 30/4/2014 đến hết ngày 01/5/2014.
II. Để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ, nhà trường yêu cầu các Phòng/Ban/Trung tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:
         - Vệ sinh văn phòng làm việc, thiết bị văn phòng, xưởng và khu vực xung quanh.
         - Kiểm tra hệ thống điện - nước, ổ khóa cửa các phòng, xưởng, cúp cầu dao điện và bàn giao chìa khóa cho đội bảo vệ.
         - Phòng Tổ chức - Hành chính lập kế hoạch nghỉ lễ, treo cờ, đảm bảo an toàn công tác bảo vệ an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy và công tác vệ sinh. Đội bảo vệ theo sự phân công, tăng cường công tác tuần tra canh gác, thực hiện nghiêm chế độ giao ca.
         - Phòng Công tác HSSV thông báo đến HSSV kế hoạch nghỉ lễ.
      Đề nghị các Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm triển khai thông báo này đến toàn thể cán bộ CNV, giảng viên và HSSV thực hiện chế độ nghỉ lễ đúng thời gian quy định và thực hiện tốt các yêu cầu nêu trên./.
      Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, các Phòng ban chức năng liên quan phối hợp nhắc nhở và hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt nội dung thông báo này

       Trân trọng ./.


                                                                                                                        KT.HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                    ThS Nguyễn Hồng Trang

P. TC-HC

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Trở về đầu trang