Thành đoàn kiểm tra công tác Đoàn tại Đoàn trường Cao Đẳng Viễn Đông 2022

Ngày gửi 17/06/2022

 -  211 Lượt xem

Thay mặt Ban chấp hành Đoàn trường, Bí thư Nguyễn Trần Thiện Đức đã báo cáo với Thành đoàn về những mặt hoạt động trong thời gian qua của Đoàn trường. Đoàn trường cũng nêu những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động công tác đoàn. Và những nét mới trong hoạt động Đoàn trong năm vừa qua

Bí thư Nguyễn Trần Thiện Đức đang nêu những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động công tác đoàn.

Đoàn kiểm tra cũng đã quan tâm tình hình hoạt động tại các Đoàn khoa, các chi Đoàn trực thuộc Đoàn trường. Và nghe báo cáo về hoạt động tại các đơn vị này

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi kiểm tra:

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Lâm

 

 

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

livechat
Vivatuvan


0966337755 - 0977334400